مجله جنسی زوج باز

کاری نکنید که آشتی غیرممکن شود!

کسانی که با همسرشان مشاجره می‌کنند، هرگز نباید بحث درباره یک مساله خاص را به یک مشکل اساسی مربوط به کل رابطه دونفره‌شان تبدیل کنند. انجام دادن چنین کاری هیچ کمکی به برنده شدن شما در مشاجره نمی‌کند، بلکه اندازه مشکل را بزرگ و بزرگ‌تر می‌سازد.

این رفتار حتی می‌تواند آشتی و مصالحه با همسرتان را تقریبا غیرممکن کند. حتی ممکن است به بی‌ثباتی رابطه شما با همسرتان منجر شود. بنابراین همیشه موضوع بحث و مشاجره را در نظر بگیرید و قضیه را به جای باریک نکشید!

بعضی افراد وقتی که می‌خواهند با همسرشان بحث یا مشاجره کنند، شخصیت او را ترور می‌کنند! حمله شخصی در مشاجره اصلا فایده‌ای ندارد و فقط طرف مقابل را در موضع شدیدا دفاعی قرار می‌دهد. مطالعات نشان داده‌اند که زوج‌هایی که رابطه صمیمی و نزدیکی با هم دارند، همدیگر را تحقیر نمی‌کنند.

کسانی که چنین رفتاری را انجام می‌دهند، نگرش‌ها و رفتارهای همسرشان را به‌عنوان یک فرد مخالف هدف می‌گیرند و اصلا فراموش می‌کنند که با همسرشان صحبت می‌کنند. خطاب کردن همسر با صفتی مثل خودخواه اصلا کار درستی نیست، چون همسر شما ممکن است فقط یک یا چند رفتار خودخواهانه انجام داده باشد و باید درباره همان چند مورد با او صحبت کنید.

بدون نظر

فروش ویژه