مجله جنسی زوج باز

« غر زدن » مدام زنان باعث مرگ زودرس شوهرانشان می‌شود !

محققان معتقدند به همان اندازه که غرزدن برای سلامتی زنان موثر است و باعث تخلیه فشار روانی و استرس در آنان می شود، می تواند برای مردان خطرساز بوده و باعث مرگ زودرسشان شود.

نظر شمــا؟

بدون نظر

فروش ویژه