مجله جنسی زوج باز

١٢ غذايى كه ويارانه خوبى نيستند

اكنون كه باردار شده‌ايد، احتمالا به غذاهاى زيادى ويار پيدا كرده‌ايد. اين خود يكى از نشانه‌هاى باردارى است. اما برخى از اين مواد غذايى، براى زنان باردار خطرناك هستند، زيرا ممكن است حاوى عفونت يا مواد شيميايى مضر باشند. اين ١٢ ماده غذایی ممكن است براى خودتان يا كودكتان خطر داشته باشد: 

١- گوشت و تخم‌مرغ خام يا نپخته. 

٢- آبميوه‌هاى غير‌پاستوريزه زيرا ممكن است حاوى باكترى اى‌كولى باشند. 

٣- شير غير پاستوريزه زيرا ممكن است حاوى كامفيلوباكترى، اى‌كولى، سالمونلا يا ليستريا باشد. 

٤- انواع پنير‌هاى غير پاستوريزه زيرا ممكن است حاوى اى‌كولى يا ليستريا باشند. 

٥- جوانه‌هاى خام گياهان به ويژه جوانه يونجه زيرا ممكن است شامل اى‌كولى يا سالمونلا باشد. 

٦- ماهى‌هايى كه شامل سطح بالاى جيوه هستند مانند: كوسه‌ماهى، شمشير‌ماهى، شاه‌ماهى و تاج‌ماهى. 

٧- نوشيدنى‌هاى الكلى. 

٨- دمنوش‌هاى گياهى زيرا مراحل ساخت آن‌ها دقیقا مشخص نيست. 

٩- گوشت و ماهى يخ‌زده. 

١٠- كيك‌‌هاى كره‌اى و خميرى زيرا ممكن است حاوى تخم‌مرغ خام باشند. 

١١- ماهى خام يا نپخته. 

١٢- سالاد‌هاى از پيش آماده موجود در سوپرى‌ها زيرا ممكن است حاوى باكترى ليستريا باشند.

بدون نظر