مجله جنسی زوج باز

لکه بینی غیر عادی وخارج کردن آی یو دی /قرصهای هورمونی و لک صورت/فیبروم های زیاد رحمی

من نوزده سالمه ویک ساله آیودی گذاشتم تواین مدت دائم لکه بینی داشتم
سونوهم دادم ن کیست داشتم ون آیودی مشکلی داشت(سرجاش بود)دکترسه بسته قرص ال دی
برایم نوشت که سه ماه بخورم ولکه بینی قطع شود درحین خوردن اولین بسته لکه بینی
قطع شدامابعداز
۱۸روزپریود شدم قرصهایم راادامه دادم تا۲۱عددو۷روز نخوردم تابسته ی بعدی اماالان ۱۴روز پریودشدیدم نمیدونم چیکارکنم افسردگی گرفتم دکترمیگویدآیودی
رودربیاراماازبارداری میترسم آیودی هم که سرجایش است آیاقرص هابعدازسه ماه تاثیری
دارد؟

معمولا IUD و قرص با هم ممکن است خونریزی ایجاد کند ضمن اینکه خود قرص ۳ ماه اول لکه بینی تیجاد می کند
ولی اگر خونریزی زیاد باشد با اینکه سرجایش است بهتر خارج شود

من ۲۷سالمه پرید نمیشدم فقط با قرص استروژن پروژسترون پریود
مئشدم چهار ساله ک ازدواج کردم حامله هم نمیشم تو این چهار سال روگونه هام لکه
افتاده پیش متخصص پوست هم رفتم ولی نتیجه نگرفتم بخاطر مشکلم قرص میخورم اشکال
نداره ولی نگران لکه صورتم هستم چون زیباییم را بهم ریخته

حتما
باید ازمایشات هورمونی بدهید و ببینید پریود نشدنتون از چه نوعی است ولی در هر صورت
قرصهای هورمونی و حاملگی لک صورت ممکن است ایجاد کند بهتر است ضد آفتاب استفاده کنید

 

من هجده
سالمه و کیست داشتم دکتر برام امپول دیفرلین تجویزکرد تزریق کردم ولی دوماهه پریود
نشدم

با زدن آمپول دیفرلین شما پریود نمی شوید

۴-مادرم ۴ سال پیش رحم و تخمدان هایش را برداشته و
چند روزی هست که ترشحات قهوه‌ای میبینه و امروز کمی خون هم در ترشحاتش دیده چه
عللی میتونه داشته باشه و چه باید بکنیم

حتما به پزشک برای معاینه مراجعه کنند

۵-من ۳۰سالمه پنج سال بود آی یودی داشتم شش ماه در اوردم از اون
موقع فقط یک روز پریود میشم میشه بگید دلیلش چیه میخوام باردارشم

 

بعد از خروج IUD خونریزی کم میشه

 

بتام
عدد ۱٫۹شده بعد یک ما
۶-۱٫۹بر واحد UI/Lهستو
همه بی بی چکام منفیه بارداریه منتفیه؟

اگر بتا ۱ باردار نیستید

۷-من ۵۰ سال دارم چندسال درگیرفیبرم هستم
چندباربادارودرمان کردم اما امسال خونریزی شدیدهمراه باورداشتم که مراجه کردم به
دکترم و برام سنونوشتن گفتن فیبرمت خیلی زیادشده یعنی تورحمم پخش شده وتوسعه کرده
که رحمم روبردارم الان نمیدونم چه کارکنم چون تازگی احساس میکنم کلیه هام هم
دردمیکنه من گفته بودم چون یائسگیم نزدیکه دیگه جراحی نکنم ؟ا

حتما
اگر بزرگ شده عمل کنید

بدون نظر