مجله جنسی زوج باز

تولد نوزاد منجر به کاهش روابط زناشویی می‌شود؟

زوج باز>سلامت جنسی>استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله می‌گوید: زوجی که تعارض دارند ممکن است از کودک خود به عنوان عاملی برای حل تعارض‌ها استفاده ‌کنند.

به گزارش زوج باز:دکتر خدابخش احمدی  با بیان این مطلب افزود: تولد نوزاد موجب می‌شود تا به صورت موقت رضایت زناشویی و کیفیت فعالیت‌های جنسی<Sexual activity> کاهش یابد.

وی با بیان اینکه بعضی زنان با تولد نوزاد ممکن است دچار نشانه‌های افسردگی شوند، افزود: استرس‌های مالی، آشفتگی در خواب و تنظیم هیجانات نیز ممکن است برای زن و شوهری که به تازگی دارای فرزند شده‌اند نیز به وجود آید.

این مشاور خانواده یادآور شد: وقتی زوجین ازدواج می‌کنند بیشترین استرس و هیجانات را تجربه می‌کنند که عمده این هیجانات مثبت است ولی وجود هیجان، بدون در نظر گرفتن مثبت و منفی بودن آن، بسیار محرک است.

احمدی تاکید کرد: بهترین زمان برای فرزندآوری زمانی است که میزان هیجانات ناشی از ازدواج در زوجین کاهش پیدا کند و به ثبات و آرامش برسند.

وی عنوان کرد: برای فرزندآوری چهار مسئله شامل سازگاری‌های زناشویی، تعارض‌های اولیه، نیازهای غالب همچون صمیمیت، مسائل جنسی و استرس‌های اساسی زندگی باید تا حدودی رفع شده باشند.

این مشاور خانواده عنوان کرد: اگر زوجین مسائل مربوط به صمیمیت خود را رفع نکرده باشند و نیازهای اساسی آنها هنوز به طور جدی وجود داشته باشد با توجه به اینکه به دنیا آوردن فرزند نیاز به مراقبت دارد روابط زن و شوهر نیز محدود می‌شود.

احمدی ادامه داد: زوجی که تعارض دارند ممکن است از کودک خود به عنوان  شیء برای حل تعارض‌ها استفاده می‌کنند.طبنا

بدون نظر