مجله جنسی زوج باز

اعتماد به نفس چطور روی زندگی مشترک تاثیر می‌گذارد؟

مطالعات علمی نشان می‌دهند که اعتماد به نفس افراد متاهل می‌تواند علاوه بر تاثیرگذاری بر همسرشان، بر روی احساس رضایت از رابطه مشترک‌شان نیز تاثیر بگذارد. وقتی که فرد متاهلی نسبت به خودش احساس بدی پیدا می‌کند، تزلزل و تردیدهای او بر روی نوع تعاملش با اطرافیان (خصوصا همسرش) تاثیر می‌گذارد و این وضعیت درنهایت می‌تواند برای هر دو زوج اثر منفی داشته باشد.

علاوه بر این، یکی از مطالعات منتشرشده در Journal of Personality and Social Psychology نشان می‌دهد که اعتماد به نفس ضعیف می‌تواند ادراک افراد از همسرشان را تحریف کند. در واقع، افراد متاهلی که اعتماد به نفس ضعیفی دارند، بیش از هر چیزی به ایرادهای همسرشان توجه می‌کنند و رابطه مشترک‌شان را در فضای سیاه‌وسفید می‌بینند.

به نظر متخصصان، این نوع از دیدگاه دو قطبی به زندگی می‌تواند رابطه مشترک زوج‌ها را تحت تاثیر منفی خودش قرار دهد. یکی از متخصصان می‌گوید: «اگر دیدگاه من نسبت به همسرم خیلی سریع در حال تغییر باشد، یعنی برای یک دقیقه دیدگاه خیلی مثبتی به او داشته باشم و یک دقیقه بعد با دیدگاه کاملا منفی با او مواجه شوم، این رفتار می‌تواند کاری کند که طرف مقابلم احساس ناامنی کند». نکته مهم این است که قابل پیش‌بینی بودن در رابطه مشترک، اهمیت زیادی دارد. بعضی متخصصان معتقدند که باید به این قابلیت به‌عنوان نوعی شاخص کلیدی برای سنجش صمیمیت بین زوج‌ها نگاه کرد.

بدون نظر